© 2009 Prolampclub, Limburg, NL.                                                                      Url: http://prolampclub.polyveld.com/

Sitemap                                                             Disclaimer                                                             Privacy

Begin                                                             +                                                             +

Privacy Prolampclub

Url: http://prolampclub.polyveld.com/

 

Privacy, specifiek:

wp140f898b.png
wp140f898b.png

Privacyverklaring

 

Aansprakelijkheid Prolampclub

 

Wij vinden het absoluut belangrijk om de door jouw verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Wij zullen nooit de door jouw verstrekte persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.

 

Voor statistische doeleinden worden bezoekers statistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoek aantallen en bezoek frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Het huidige beleid is dat deze gegevens niet gekoppeld worden aan door jouw verstrekte persoonsgegevens.

 

1. Verwerking persoonsgegevens

Prolampclub gezelschap verwerkt persoonsgegevens bijvoorbeeld ter uitvoering van een overeenkomst of ten behoeve van deelname aan een programma, spel, wedstrijd of het uitvoeren van een (al dan niet betaalde) registratie, abonnementsvorm of transactie van of met Prolampclub gezelschap. Het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens is belangrijk voor Prolampclub gezelschap, zij hanteert hierbij de strikte Europese richtlijnen die in Nederland gelden voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

2. Doel

Prolampclub gezelschap kan uw persoonsgegevens opnemen in haar bestand. Prolampclub gezelschap gebruikt deze gegevens ter uitvoering van de overeenkomst die de betrokkene met Prolampclub gezelschap heeft (waaronder begrepen maar niet beperkt tot abonnementsovereenkomsten, spelovereenkomsten, deelnameovereenkomsten, nieuwsbrieven, downloads of overige leveringsovereenkomsten), om de betrokkene te informeren over interessante acties, prijsvragen, producten of diensten van Prolampclub gezelschap, haar partners of zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Ten behoeve van analyse, verrijking of validatie van uw persoonsgegevens kunnen externe databronnen geraadpleegd of ingezet worden. Voor toezending van informatie met gebruikmaking van elektronische gegevens, zal Prolampclub gezelschap te allen tijde óf de uitdrukkelijke toestemming ("opt-in") van de betrokkene verkrijgen óf dit zal geschieden in het kader van gelijksoortige diensten van Prolampclub gezelschap waarbij de mogelijkheid zal worden geboden bezwaar aan te tekenen tegen de toezending ("opt-out").

 

3. Aanpassingen / afmelding

Indien uw gegevens zijn opgenomen in het bestand van Prolampclub gezelschap kunt u zich door middel van een uitschrijflink bij een (commerciële) uiting te allen tijde afmelden. U heeft bovendien het recht u tegen direct marketing of verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden te verzetten. Daarnaast heeft u het recht Prolampclub gezelschap te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren en/of uw persoonlijke profiel aan te passen. Voor al deze aanpassingen kunt u een email sturen zie Contact.

 

5. Wijzigingen

Prolampclub gezelschap behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie is te allen tijde via onze website www.prolampclub.polyveld.Com/privacy op te vragen. Wij raden u aan om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen om na te gaan of deze is gewijzigd.

 

LET OP, wij loggen je ip-adres. Wij tonen je IP adres nooit, maar slaan deze op in geval van ernstig misbruik.